X
تبلیغات
زولا
معاون پرورشی وزیر آموزش وپرورش:
وزن پرورش به آموزش در کشور ٥به ٩٥ است؛معاون وزیر آموزش و پرورش در امور پرورشی و تربیتی گفت: وزن پرورش و آموزش در کشور باید به یکدیگر نزدیک و تفاوت میان وزن ٥درصدی پرورش در مقابل وزن ٩٥درصدی آموزش متعادل شود.
سید مهدی امینی در گفت وگو با ایسنا، این مطلب را در پاسخ به پرسشی مبنی بر میزان کنونی سرانه پرورشی به ازای هر دانش آموز، عنوان کرد. وی به این موضوع که متاسفانه میزان این سرانه متناسب با شان فعالیت های پرورشی در کشور تامین نشده است، اظهار کرد:

سرانه پرورشی باید در کنار سرانه آموزشی، معنی و محل موجودیت خود را پیدا کند و تلاش کنونی نیز، بر تحقق همین امر است. امینی در ادامه تاکید کرد: نقش و اثر پرورش، به فراموشی سپرده شده است و به اعتقاد ما، این فراموشی از همین محل یعنی نبود سرانه مشخص آغاز می شود. وی همچنین تصریح کرد: متاسفانه وزن خدمات آموزش و پرورش در حوزه پرورش قابل مقایسه با حوزه آموزش نیست. معاون پرورشی و تربیت بدنی وزارت آموزش و پرورش همچنین در گفت و گو با مهر از چاپ کتاب ٤٠٠بازی بومی ایران برای سال تحصیلی جدید خبر داد. سید مهدی امینی با بیان این که باید تغییرات لازم در این کتاب صورت گیرد، افزود: این کتاب در سازمان پژوهش و برنامه ریزی درسی در حال بررسی و مطالعه است.
وی در پاسخ به این انتقاد که کتاب بازی های بومی و پرورشی از سال گذشته در حال بررسی کارشناسانه در سازمان پژوهش و برنامه ریزی درسی است، اظهار داشت: این کتاب برای امسال چاپ می شود.
معاون پرورشی و تربیت بدنی وزارت آموزش و پرورش گفت: کتاب بازی های بومی که مختص معلمان پرورشی است دارای ٤٠٠بازی بومی است که با اهداف تربیتی همچون سرعت انتقال، چابکی و رعایت قانونمندی برای دانش آموزان ٣مقطع تحصیلی پیش بینی شده است.

منبع: روزنامه خراسانتاریخ انتشار 22/03/87 شماره سریال 17003