X
تبلیغات
زولا

دوستان سلام

همانطور که می دانید در زندگی روزمره همواره از عبارات و واژه هایی استفاده می کنیم که خواسته یا ناخواسته اکثر آنها بار روانی منفی به همراه دارد.

توصیه های زیادی هم راجع به مثبت اندیشی و مثبت سازی واژگان محاوره ای از اساتید محترم این مقوله می شنویم.

پیشنهاد می نمایم با کمک هم بیاییم و به حذف و یا تعدیل واژگان منفی بصورت کاربردی بپردازیم.

یکی از این روشها روش جایگزینی می باشد.بدین صورت که:

کلمات یا عبارات منفی را ذکر کرده و در مقابل آن عبارات و کلمات مثبت جایگزین را بیان کنیم.

این طوری دایرةالمعارفی خواهیم داشت از عبارات مثبت و کاربردی و می توانیم در محاوره های روزمره هم از آن بیشتر استفاده نماییم.