X
تبلیغات
زولا

 
کاهش محدودیت زمانی
کاهش محدودیت مکانی
ارتباط بیشتر و موثرتر با استاد
تبادل اطلاعات بیشتر با هم کلاسی ها
با توجه به درصد غیر حضوری بودن دوره کم شدن هزینه مکان
درک عمیقتر به علت امکان تطابق سرعت یادگیری فرد یادگیرنده با موضوعات درسی
کنترل بیشتر استاد روی دانشجویان و مطالب درسی وامکان ثبت فعالیت هاو پیگیری پیشرفت دانشجویان توسط استاد
سادگی به روز رساندن اطلاعات
قابلیت انعطاف در زمینه بکارگیری انواع سخت افزار و نرم افزارهای کامپیوتری جهت ارتباط با اینترنت
تطابق با سبک های مختلف یادگیری
کاهش هزینه و زمان رفت و آمد
تشویق دانشجو برای ارتباط با اینترنت و پیداکردن اطلاعات مرتبط در اینترنت
تشویق دانشجویان برای یادگیری از طریق خودشان
عدم محدودیت های تعداد پذیرش دانشجو برای ایران
عدم محدودیت های کلاسیک درس و مقطع از لحـــاظ گذراندن سلســـله مراتبی درسها و دوره ها پیاده سازی سیستم امتحان و ارزیابی با کیفیت و کمیت مطلوبتر. چرا که بخاطر اتوماتیک بودن امتحانات و ارزیابی ها ، اساتید می توانند تعداد دفعات امتحان را افزایش دهند.